Очевидците си спомнят:

 

Историята на Ангела-Разрушението на Дрезден

Историята на Ели Навроски от Хамбург

Историята на Ерика Вилкен

Историята на Гезеке от Хамбург

Историята на Инге Айншпенер- на 16 от Хамбург

Историята на Йохан Бурмайстер

Историята на Лейтенант Бок

Историята на Лотар Мецгер

Историята на полицай от Хамбург

Историята на Рудолф Айхнер

Историята на Трауте Кох

Писмо до Ханс

Писмо на войник от Дрезден

Назад